Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Επταπύργου στο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 90 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/12/2014

Κοπή δένδρου (πεύκου) στην οδό Τήνου στο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 89 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/12/2014

Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Χειμάρρας 40 στο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 88 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/12/2014

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης: 62 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/09/2014
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα