Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Νομιμοποιήση κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Αλικαρνασσού 20

Αρ. Απόφασης: 08 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 10/02/2014