Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χωροθέτηση 32 νέων οικογενειακών ταφών στο Δημοτικό Νεκροταφείο

Αρ. Απόφασης: 60 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/09/2013

Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε οδούς του Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 44 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/07/2013