Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης: 01 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/02/2013

Τοπική διεύρυνση πεζοδρομίου επί της οδού Ξάνθης αριθ. 16

Αρ. Απόφασης: 54 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/11/2012