Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

<Επαναχαρακτηρισμός τμήματος οδού Ευαγγ.Σχολής ως πεζόδρομος>

Αρ. Απόφασης: 31 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 8/07/2011