Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης: 46 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/09/2019

Κατάργηση της θέσης περιπτέρου στη Λ. Καρέα & Χλόης στο Δήμο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 31 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/06/2019
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας