Αποφάσεις: Δημοτική Επιτροπή

Υποβολή λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 89/2024 / Δημοτική Επιτροπή 27/03/2024