Στοιχεία Επικοινωνίας

Μουσείο Ιστορίας Δήμου Βύρωνα

Διεύθυνση: Ευαγγελικής Σχολής & Κύπρου, 16232
Τηλ.: 210 7609344, 210 7608069

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mouseio@dimosbyrona.gr
facebook: istories vyrona
Instagram: mouseioistoriasdemouvyrona
 

Μουσείο Ιστορίας Δήμου Βύρωνα