Η Έκθεση

Η κύρια δραστηριότητα του Μουσείου είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία της μόνιμης έκθεσης για την ιστορία της πόλης. Λόγω του περιορισμένου εκθεσιακού χώρου αλλά και της χρονικής εγγύτητας της δικτατορικής περιόδου, η έκθεση θα αναπτυχθεί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν όχι μόνο αυξάνεται ο πληθυσμός αλλά μεταβάλλονται η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής της πόλης.

Οι βασικές ενότητες της έκθεσης αφορούν στα μεγάλα κεφάλαια της ιστορίας του Βύρωνα:
·         Στη γέννηση της πόλης και την ολοκλήρωση της ως το 1940 με την μεταφορά των μικρασιατικών -κυρίως- πληθυσμών, του πολιτισμού και των παραδόσεων τους.
·         Στην πολεμική δεκαετία του 1940 και το εκκρεμές από τον ενθουσιασμό του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στο δράμα της Κατοχής, στο έπος της Αντίστασης και στην τραγωδία της εμφύλιας σύγκρουσης.
·         Στην ανασυγκρότηση και στην μετάβαση από τον Προσφυγικό στον μεταπολεμικό Βύρωνα, με έμφαση στην καθημερινή ζωή και στον πολιτισμό της.
 
Συμπληρωματικά αναπτύσσονται θεματικές που αφορούν στην καθημερινή ζωή, στην σχέση με το περιβάλλον, στη συλλογική δράση, στην πολιτιστική παραγωγή και στις μεγάλες προσωπικότητες της πόλης.
 
Την έκθεση υποστηρίζουν οι ψηφιακές συλλογές και τα διαδραστικά γεωγραφικά εκθέματα που τοποθετούν στο χώρο τους ανθρώπους και τη δράση τους.
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλαγές στα φυσικά και ψηφιακά εκθέματα, οι εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις του Μουσείου ενθαρρύνουν το κοινό να επισκέπτεται τον χώρο ξανά σε τακτά χρονικά διαστήματα.