Το κτήριο του Μουσείου

Το κτήριο που φιλοξενεί το Μουσείο είναι ένα από τα παλαιότερα δημόσια κτήρια του Βύρωνα. Μαζί με τα σχολεία της Αγίας Τριάδας, την Αγορά και το Ταπητουργείο απηχούν την αρχιτεκτονική και την οργάνωση των Δημόσιων Υπηρεσιών της πρώτης δεκαετίας του Συνοικισμού.
 
Το κτήριο, γνωστό ως Παλαιό Δημαρχείο, δημιουργήθηκε αρχικά για να στεγάσει το Λαϊκό Ιατρείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θεσμό που υπήρχε από την ίδρυση του Συνοικισμού. Η ολοκλήρωση του κτηρίου ανάγεται στην περίοδο 1926-1927, ενώ μετά το 1934, εγκαθίσταται στο κτήριο η έδρα του νεοσύστατου, με το Διάταγμα «Περί Αναγνωρίσεως δήμων και κοινοτήτων εν τω νομώ Αττικοβοιωτίας» (ΦΕΚ 1934, τεύχος Α, αρ.22/18-01-1934), Δήμου Βύρωνα.
 
Από το 1996 το κτήριο στέγασε τα Νομικά Πρόσωπα  του Πνευματικού Κέντρου και του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου, ενώ τα τελευταία χρόνια ανακατασκευάστηκε και αναβαθμίστηκε ενεργειακά.