Οργάνωση

Το Μουσείο Ιστορίας του Βύρωνα εντάσσεται οργανικά στην Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού .

Ήδη εκπονούνται ο Κανονισμός και τα αναγκαία κανονιστικά κείμενα για την οργάνωση των συλλογών, τη λειτουργία του Μουσείου και τις εκπαιδευτικές και ευρύτερα πολιτιστικές δράσεις του Μουσείου στην πόλη.