Συλλογές του Μουσείου

 Το Μουσείο εντοπίζει, καταγράφει, συλλέγει, ταξινομεί, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και συντηρεί αρχειακό και μουσειακό υλικό, οπτικοακουστικές καταγραφές, αντικείμενα και ψηφιακά πρωτότυπα ή αντίγραφα που αφορούν στην ιστορία και στον πολιτισμό του Βύρωνα και των μικρασιατικών, ποντιακών και άλλων πατρίδων των προσφύγων οικιστών του.

Εκτός από την μόνιμη ή τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου το υλικό των συλλογών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα εκπαιδευτικά, τα ερευνητικά και τα καλλιτεχνικά του προγράμματα.
 
Οι Συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν πρωτότυπα αντικείμενα και τεκμήρια αλλά και ψηφιακά αντίγραφα που παραχωρούν για αξιοποίηση από το Μουσείο τρίτοι φορείς και ιδιώτες.
 
Οι πολίτες και οι παλαιοί κάτοικοι του Βύρωνα ενισχύουν τις Συλλογές του Μουσείου
·         Με δωρεά αντικειμένων και τεκμηρίων προς τον Δήμο του Βύρωνα
·         Με την παραχώρηση αντικειμένων και τεκμηρίων με τη μορφή χρησιδανείου
·         Με την παράδοση για φύλαξη -παρακαταθήκη- στο Μουσείο
·         Με την εκχώρηση ψηφιακών αντιγράφων και δικαιωμάτων χρήσης για μια ή περισσότερες δραστηριότητες του Μουσείου.
 
Το Μουσείο σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες επεξεργάζεται συστηματικά και συντηρεί με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και πρακτικές το περιεχόμενο των συλλογών του και τις παραχωρήσεις ή δωρεές των πολιτών.