Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ
10 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021,
2. «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
3. ΑΙΤΗΣΗ εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ

 

και παρακαλώ, όπως αναρτηθούν σήμερα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Βύρωνα ΄΄https://dimosbyrona.gr΄΄

<<Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την "ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021"