Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τα μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δ. Βύρωνα
28 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τα μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δ. Βύρωνα

 Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των μουσικών και καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Δήμου Βύρωνα.