Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για πρόσληψη Προσωπικού στον Δήμο Βύρωνα
22 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για πρόσληψη Προσωπικού στον Δήμο Βύρωνα

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 5/2021,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)  ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ "04.08.2021΄΄.
3. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ : ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12.

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την "ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022'