Πρόσκληση ανάθεσης για την την προμήθεια «ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΖΩΑ»
31 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την την προμήθεια «ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 06/04/2022 και ώρα 14:30.