ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «για τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων (τηγανελαίων)»
11 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «για τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων (τηγανελαίων)»

 Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές,για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών ελαίων(  τηγανελαίων), με ανταποδοτικά οφέλη από την πλευρά του αναδόχου προς τον Δήμο, χωρίς οικονομικό αντίκρισμα από την πλευρά του Δήμου.