ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
15 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον
τίτλο της προμήθειας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά), τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, μέχρι την 21/04/2022 και ώρα 14:30