Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ ΒΥΡΩΝΑ».
17 Μαϊου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ ΒΥΡΩΝΑ».

 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 23/05/2022 και ώρα 14:30.