ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022
9 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022

 Επισυνάπτονται: 

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΑΙ

Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ