ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
27 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

Επισυνάπτονται: 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2022.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)  ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ "06.07.2021΄΄.
3. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ : εντυπο ασεπ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ
4. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ : ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 2 ΔΕ/ΥΕ
5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.
 
 "Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και λήγει την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022"