Πρόσκληση για την προμήθεια ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΛΠ
11 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για την προμήθεια ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΛΠ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Σπόρων φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού κ.λπ.».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 18/07/2022 και ώρα 14:30.