Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα
28 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα

 Επισυνάπτονται: 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2022.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
3.ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.
 
 "Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 και λήγει την ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022"