Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022
20 Οκτωβρίου 2022

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022

Επισυνάπτονται: 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ


Γ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ