Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2022 για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ στον Δήμο Βύρωνα
19 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2022 για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ στον Δήμο Βύρωνα

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 5/2022.

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ "10.06.2021΄΄.
3. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ : ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ ΚΑΙΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ .
5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.
 
 "Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και λήγει την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022"