Μειωμένα τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας
11 Ιανουαρίου 2023

Μειωμένα τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα εκτελούνται, με βάση το ισχύον πρόγραμμα, αλλά κάθε μία ώρα.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια θα αρχίζουν στις 8:00 π.μ. θα υπάρχει λεωφορείο κάθε μία ώρα, ενώ τα δύο τελευταία θα γίνονται  στις 13.00 και 14.15.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!