Ενημέρωση για τα προβλήματα οδοφωτισμού στη Φρυγία και τη Ζωοδόχο Πηγή
13 Ιανουαρίου 2023

Ενημέρωση για τα προβλήματα οδοφωτισμού στη Φρυγία και τη Ζωοδόχο Πηγή

Το τελευταίο διάστημα στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Βύρωνα έχουν σημειωθεί  προβλήματα, για λόγους που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες και δεν έχουν να κάνουν με τον τομέα ευθύνης του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα οφείλονται: 

·         Σε βλάβες που παρουσιάστηκαν σε δέκτες του ΔΕΔΔΗΕ οι οποίοι ρυθμίζουν την ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού. Επίσης προβλήματα παρουσιάστηκαν και στις νέες συνδεσμολογίες που γίνονται (από τον ΔΕΔΔΗΕ) στο πλαίσιο αναβάθμισης του δικτύου του. Οι παραπάνω λόγοι έχουν σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αυτές τις μέρες βλάβες στις περιοχές της Φρυγίας και της Ζωοδόχου Πηγής. Αξίζει να  σημειωθεί ότι μέσα στην περίοδο των εορτών  αποκαταστάθηκαν, παρόμοια προβλήματα που παρουσιάστηκαν και σε δύο ακόμα περιοχές του Δήμου μας (στην οδό  Μεσολογγίου και την περιοχή των Αναπηρικών) έπειτα από συνεχόμενες έγγραφες και προφορικές πιέσεις του Δήμου προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

·         Οι βλάβες στο δίκτυο οδοφωτισμού, οφείλονται επίσης στα έργα βελτίωσης δικτύου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας άλλα και φυσικού αερίου, τα οποία προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο υπόγειο δίκτυο του δημοτικού οδοφωτισμού. Ο εντοπισμός των ζημιών αυτών γίνεται με υπερπροσπάθεια από την πλευρά του Δήμου.

Σε ότι αφορά τις ζημιές που προκάλεσαν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και φυσικού αερίου, η δημοτική αρχή έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των σημείων, έχει επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους μηχανικούς και με τους αναδόχους των έργων και έχει λάβει ρητή δέσμευση για την άμεση αποκατάσταση τους. Ωστόσο, για να επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών και να διευκολύνει του πολίτες, ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση με εργολάβο, που αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες και στη συνέχεια ο Δήμος διεκδικεί αποζημιώσεις από τους υπαιτίους.

Σε ότι αφορά προβλήματα αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων αυτό, εδώ και πολλούς μήνες, γίνεται άμεσα από τα συνεργεία του Δήμου, έπειτα από την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου 213 2008692 & 631 ή με email (info@dimosbyrona.gr) και τον σωστό προγραμματισμό και του υπεύθυνου τμήματος.