Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βύρωνα και Παντείου Πανεπιστημίου
20 Ιανουαρίου 2023

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βύρωνα και Παντείου Πανεπιστημίου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την  Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, με στόχο την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο φορέων.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρευρέθηκαν από τον Δήμο Βύρωνα ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Χρήστος Σπυρόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Πλακίδας, ενώ από το Πάντειον Πανεπιστήμιο παρέστη η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Αν. Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα.

Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

·         Τη συνεργασία για εμβληματικές δράσεις με αποτύπωμα στον αστικό χώρο και παρεμβάσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

·         Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας των δύο μερών μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων, μελετών περιπτώσεων (case studies) κ.ά.  

·         Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας πάνω σε ζητήματα που άπτονται της Ποιότητας Ζωής και της κοινωνικά αναγνωρισμένης ερευνητικής δραστηριότητας.

·         Τη φιλοξενία θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στον Δήμο Βύρωνα, για την εκπαίδευση των προπτυχιακών, αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης: 

·         Τον σχεδιασμό και την οργάνωση δράσεων που λειτουργούν ως κόμβος παραγωγής και μετάδοσης νέας γνώσης μέσω της διαρκούς και ενεργού συμβολής στη μελέτη σύγχρονων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών φαινομένων, καθώς και στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

·         Την ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στην πνευματική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και των ατόμων που χρειάζονται την ανάλογη υποστήριξη.

·         Τη σύμπραξη με στελέχη του Δήμου Βύρωνα για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

·         Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα αιχμής όπως ενδεικτικά: ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία, ανθρώπινα δικαιώματα, οι έμφυλες σχέσεις και η ισότητα των φύλων, ζητήματα που αφορούν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (πρόσφυγες/μετανάστες) κ.λπ., επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, αντιμετώπιση κρίσεων, βέλτιστη διαχείριση του εργασιακού δυναμικού κλπ.