ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σκοπεύει να ενισχύσει ελληνικούς Δήμους στην προσπάθειά τους, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, να μετασχηματίσουν τα ΚΕΠ όχι μόνο σε πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες.
 
Με το παρόν Έργο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ στα παρακάτω βασικά επίπεδα :
α) την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών
β) την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ και
γ) δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ που περιλαμβάνουν Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτές, tablet κλπ.) και Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών σε 200 ΚΕΠ με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
 
Το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.
Ο Δήμος Βύρωνα αποδέχτηκε την ανάληψη υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός του ΚΕΠ Δήμου Βύρωνα» και της χρηματοδότησης στα πλαίσια του έργου  «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις κατόπιν συμβασιοποίησής τους, συνολικής δαπάνης 55.103,68 € :
 
·     Εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών του ΚΕΠ Δήμου Βύρωνα.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο κτίσμα  όπου λειτουργεί το ΚΕΠ του Δήμου Βύρωνα επί  των   οδών Ιθώμης και Κολοκοτρώνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στον οδηγό της δράσης. Η ανακαίνιση περιλαμβάνει  χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, νέο εξοπλισμό (γραφεία, ντουλάπια, καθιστικά αναμονής), αντικατάσταση φωτιστικών οροφής με φωτιστικά led,αντικατάσταση καλωδιώσεων δικτύου, επιγραφές.»
 
·      Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και tablet για την χρήση της εφαρμογής gov.gr. wallet
 
·      Προμήθεια συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών & Προμήθεια tablet για την εξυπηρέτηση των πολιτών