Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα
26 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 και λήγει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Επισυνάπτονται: 
 
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2023,

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΚΑΙ
3. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ