Από 5 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2023 η Δημοτική Συγκοινωνία δεν θα λειτουργεί
1 Αυγούστου 2023

Από 5 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2023 η Δημοτική Συγκοινωνία δεν θα λειτουργεί

Τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας από τις 5 Αυγούστου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιούνται.