Ψηφιοποίηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα
3 Αυγούστου 2023

Ψηφιοποίηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα

Ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης υπέγραψε σύμβαση για την ψηφιοποίηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Η συγκεκριμένη σύμβαση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει ύψος 4,8 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά και αφορά διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Βύρωνα.

Η ψηφιοποίηση της Κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα αφορά στην προμήθεια συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικά όλο το μητρώο πολιτών που εξυπηρετείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, οργανωμένο ανάλογα με τις παροχές που προσφέρονται σε κάθε κοινωνική ομάδα και ανά πολίτη.     

Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί η καθημερινή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για παροχές, με ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο. Επίσης θα αποτελέσει μέσο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους, μέσα από διαδικτυακή υπηρεσία για υποβολή αιτημάτων ένταξης σε παροχές του Δήμου.