Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων-Προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2023 - Σχολικών Καθαριστριών
11 Αυγούστου 2023

Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων-Προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2023 - Σχολικών Καθαριστριών

 "ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2023 - ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ΄΄

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Β.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ