Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης  για εκπλήρωση υποχρεώσεων καθαρισμού & αποψίλωσης οικοπέδων
12 Απριλίου 2024

Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για εκπλήρωση υποχρεώσεων καθαρισμού & αποψίλωσης οικοπέδων

Ο Δήμος Bύρωνα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 01.05.2024 έως και 31.10.2024, ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, ότι επιπλέον των υποχρεώσεών του καθαρισμού, αποψίλωσης των ιδιοκτησιών τους, υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α’ 206/12/12/2023). Σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρου άρθρου «στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 4. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €)».