Ομάδες Γονέων από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα

Ομάδες Γονέων από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα

Στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, από τις αρχές Μαΐου ξεκίνησαν Ομάδες Γονέων σε συνεργασία με τη ψυχολόγο κ. Μαριλίνα Μπαδικιάν. Στις ομάδες γονέων οι γονείς έχουν τη δυνατότητα:

να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία και διαπαιδαγώγηση των παιδιών

να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις

ν’ ανταλλάξουν με άλλους γονείς τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους και

να δεχθούν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για τα παιδιά τους.

Συνολικά λειτουργούν τρεις Ομάδες Γονέων των οποίων οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπενθήμερο και διαρκούν μιάμιση ώρα.  Τα θέματα που συζητούνται προκύπτουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των γονέων και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών.