Α΄κύκλος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας- Παιδικοί σταθμοί Δήμου Βύρωνα- Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Α΄κύκλος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας- Παιδικοί σταθμοί Δήμου Βύρωνα- Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Από τις αρχές Μαίου ξεκίνησε στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, σε συνεργασία με την ψυχολόγο κ. Μαριλίνα Μπαδικιάν.
Οι συμμετέχοντες παιδαγωγοί έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας και μέσα από βιωματικές μεθόδους προσέγγισης να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα συμπεριφοράς των παιδιών που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς. Επιπλέον, οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για συγκεκριμένα περιστατικά που τους απασχολούν και να πάρουν κατευθύνσεις και στήριξη για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος θα ολοκληρωθεί σε έξι συναντήσεις και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Ο Ρόλος του παιδαγωγού στη διαδικασία παραπομπής παιδιών με δυσκολίες στον ειδικό. Πότε και πώς.

Το υπερκινητικό παιδί στον Παιδικό Σταθμό. Τεχνικές αντιμετώπισης.

Επιθετική συμπεριφορά στο πλαίσιο της ομάδας. Τρόποι παρέμβασης.

¶γχος αποχωρισμού- άρνηση προσέλευσης.

Συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα υπήρξε από το σύνολο των παιδαγωγών, οι οποίοι και θα συμμετέχουν σταδιακά στις ομάδες που θα πραγματοποιηθούν με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.