6 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

6 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ


Ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με το Mediterranean College, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του εκπαιδευτικού ομίλου Ξυνή στον οποίο ανήκει το τελευταίο, προσφέρουν το ανώτατο έξι υποτροφίες σε έξι δημότες που επιθυμούν να φοιτήσουν εκεί. Οι υποτροφίες αυτές θα δοθούν σύμφωνα με κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του κολεγίου.

Οι υποτροφίες αφορούν σε 100% απαλλαγή από τα δίδακτρα του κολεγίου για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2009.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Δήμο μέχρι τις 20/08/09 .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ειρήνη Μανωλά, Ειδική Σύμβουλος Γραφείου Δημάρχου για κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα, στα τηλ.: 210-7658457, 210-7660569, 210-7662555 ή στο e-mail: e.manola@dimosbyrona.gr .

Έντυπο χορήγησης υποτροφίας