ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (10/09/09)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (10/09/09)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
 
Τίτλος Υποέργου
Περίληψη: Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της διαβούλευσης:
Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και η εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης - wifi hotspots - σε κτίρια ή κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, μέσω των οποίων οι χρήστες θα συνδέονται με το διαδίκτυο και παράλληλα θα προσφέρονται υπηρεσίες βασισμένες στη θέση του χρήστη (Location Based Services), δηλαδή ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τοπικές δράσεις και υπηρεσίες στο Δήμο Βύρωνα.
Οι βασικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται μέσω της πρόσβασης που θα αποκτήσουν οι πολίτες θα καλύπτουν:
          Υπηρεσίες πληροφόρησης/ενημέρωσης πολιτών, προσφορές καταστημάτων, πληροφορίες προϊόντων, ανά σημείο πρόσβασης , ώρα, υπηρεσία καθώς και παροχή στατιστικών, κλπ.
          Υπηρεσίες μετάδοσης ψηφιακού περιεχομένου (εικόνες, μουσική, παιχνίδια π.χ. ο καιρός σήμερα, της εβδομάδας, ωροσκόπιο της ημέρας, παιχνίδι της ημέρας κλπ.)
          Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες,
          Υπηρεσίες ερωτηματολογίου/Σφυγμομέτρησης (Poll/Quiz),
          Υπηρεσίες επικοινωνίας για την υποστήριξη των εργασιών των πολιτών που κινούνται στα όρια του Δήμου.
 
Βασικά Στοιχεία
 
Κωδικός ΟΠΣ
131872
Α/Α Υποέργου
1
Πρόσκληση
192
Μέτρο
4.2 «Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης»
Κατηγορία Πράξης
3η «Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών»
Ταμείο Χρηματοδότησης
Χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.
Π/Υ με ΦΠΑ
282.650,00 €
Π/Υ χωρίς ΦΠΑ
237.521,01€
Είδος Διαδικασίας
ανοικτός διεθνής διαγωνισμός
Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης:
01/09/2009
Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης:
10/09/2009
Χρονική διάρκεια έργου:
40 ημερολογιακές ημέρες
Στοιχεία επικοινωνίας:
 
Ονοματεπώνυμο
Αναστάσιος Βαλλιανάτος
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76
Τηλέφωνο
2107608920,653
Φαξ
2107608619
E-mail
Site