Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου- ΚΑΠΗ Βύρωνα

ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

23/09/09 Ημερήσια εκδρομή στην Εύβοια
30/09/09 Γενική συνέλευση μελών

ΚΑΠΗ ΚΑΡΕΑ

16/09/09 Εγγραφές μελών
22/09/09 Ημερήσια εκδρομή στην Εύβοια
29/09/09 Μέτρηση σακχάρου
29/09/09 Έναρξη χειροτεχνίας

ΚΑΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

30/09/09 Ημερήσια εκδρομή στην Εύβοια