9 Οκτωβρίου 2009

ΚΑΠΗ Καρέα 9:00 - Εγγραφές για την ημερήσια εκδρομή στο Σοφικό Κορινθίας
ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας 9:00 - Εγγραφές για την ημερήσια εκδρομή στο Παρόρι Βοιωτίας

ΚΑΠΗ Καρέα
9:00 Εγγραφές για την ημερήσια εκδρομή στο Σοφικό Κορινθίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15/10/2009.

ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας
9:00 Εγγραφές για την ημερήσια εκδρομή στο Παρόρι Βοιωτίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20/10/2009 και στις 22/10/2009.