Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών δίπλα στους γονείς

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών δίπλα στους γονείς

Στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας ξεκίνησε από τις 24 Φεβρουαρίου ο Τρίτος Κύκλος Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης Γονέων σε συνεργασία με τηv ψυχολόγο Μαριλίνα Μπαδικιάν.

Στις ομάδες αυτές, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα:

  • να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα αναπτυξιακά στάδια και την εξελικτική πορεία των παιδιών,
  • να επεξεργαστούν θέματα όπως η κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού, η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, η κοινωνικοποίηση και άλλα,
  • να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις,
  • ν’ ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς με άλλους γονείς,
  • να δεχθούν υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους.
Τα θέματα που συζητούνται προκύπτουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των γονέων και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών.
 
Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται τρεις παράλληλες ομάδες γονέων (2 απογευματινές και 1 πρωινή) και σε κάθε κύκλο συμμετέχουν γονείς από συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς. Έτσι στις υπάρχουσες ομάδες συμμετέχουν γονείς από τον 5ο, 6ο και 7ο παιδικό σταθμό.