Μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας από το πρόγραμμα mobile ΕΡΜΗΣ

Μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας από το πρόγραμμα mobile ΕΡΜΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά από συνεννόηση με το Δήμο Βύρωνα προχώρησε σε μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κεντρικές οδούς του δήμου μας.

Το Mobile ΕΡΜΗΣ είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία μέτρησης και καταγραφής των στιγμιαίων τιμών της Η/Μ ακτινοβολίας στο περιβάλλον κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών εντός του αστικού ιστού.

Η καινοτομία της υπηρεσίας βασίζεται στη χρήση ενός κινητού σταθμού για τη μέτρηση και καταγραφή των επιπέδων της Η/Μ ακτινοβολίας στο περιβάλλον, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος ΕΡΜΗΣ.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://hermes.physics.auth.gr/gr/mobile/vyronas