Δημοσιοποίηση Μητρώων Αρρένων

Δημοσιοποίηση Μητρώων Αρρένων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
 
Ο Δήμαρχος Βύρωνα κάνει γνωστό ότι από 3 Μαΐου 2010 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημαρχείο (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) ο ονομαστικός κατάλογος, που καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή, των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2009.
 
Προς τούτο καλούνται οι γονείς να έρθουν κατά το παραπάνω διάστημα και να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου των γραμμένων παιδιών τους, να ελέγξουν τα στοιχεία εγγραφής τους και να υποβάλλουν τις ενστάσεις που προβλέπονται από το Νόμο, για τυχόν παραλήψεις, διορθώσεις κ.λ.π. εντός του μηνός Μαΐου 2010.