Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ - Με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών μειώνονται οι ώρες λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου Βύρωνα

Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ - Με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών μειώνονται οι ώρες λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου Βύρωνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΡΟΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Βύρωνα από την αρχή της δημιουργίας του θεσμού των ΚΕΠ, όχι μόνο υιοθέτησε και ενσωμάτωσε τις σχετικές αρμοδιότητές τους στις λειτουργίες του Δήμου, φρόντισε παράλληλα να στελεχώσει ικανοποιητικά και τα δύο ΚΕΠ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Βύρωνα, κατά τρόπο που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πολιτών και μάλιστα ελαχιστοποιώντας τους χρόνους αναμονής. Η άψογη λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου έχει αναγνωρισθεί από το σύνολο των δημοτών μας και όχι μόνο, αλλά έχει επιβραβευθεί ακόμα κι από όργανα της Ε.Ε.
 
Μέχρι τις 20/3/2010 με την κανονική στελέχωσή τους το ωράριο λειτουργίας ήταν το ακόλουθο: 
1.   ΚΕΠ ΒΥΡΩΝΑ
καθημερινά από 08:00΄ έως 20:00΄
Σάββατο από 08:00΄ έως 14:00΄
2.   ΚΕΠ ΚΑΡΕΑ
Καθημερινά από 08:00΄ έως 14:30΄εκτός Σαββάτου και Κυριακής
 
Στη συνέχεια της ως άνω ημερομηνίας και έπειτα από τα γνωστά μέτρα που έλαβε το αρμόδιο Υπουργείο για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ με «σύμβαση έργου»,δηλαδή:
 
Α) τη μη ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και
 
Β) τη συνεχή αναβολή της πραγματοποίησης διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού,
 
είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε από 25/5/2010 σε ανάλογη προσαρμογή του ωραρίου τους, ως ακόλουθα:
1. ΚΕΠ ΒΥΡΩΝΑ
Kαθημερινά από 08:00΄ έως 12:00΄ εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
2. ΚΕΠ ΚΑΡΕΑ
Καθημερινά από 08:00΄ έως 14:00΄ εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
 
Έπειτα από τις παραπάνω αναγκαστικές για μας ρυθμίσεις,ζητούμε την κατανόηση όλων των πολιτών και ειδικότερα των δημοτών του Βύρωνα, ελπίζοντας αυτή η αποδυνάμωση να μην επηρεάσει αποφασιστικά την πληρότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και συνακόλουθα να μην οδηγήσει στην απαξίωση του θεσμού των ΚΕΠ.