Ανακοινώθηκε η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ

Ανακοινώθηκε η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη των επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων για το έτος 2011, μέσω του πόρου ΛΑΕΚ.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, ενώ υπάρχει και το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 25 εργαζομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, κάντε κλικ εδώ.