Πρωτοποριακό Εργομετρικό Πρόγραμμα Φυσικής Κατάστασης και Διατροφής για τα Παιδιά του Βύρωνα

Πρωτοποριακό Εργομετρικό Πρόγραμμα Φυσικής Κατάστασης και Διατροφής για τα Παιδιά του Βύρωνα

14-15-16 Νοεμβρίου 2006
17:00-20:00
Αθλητικό Πυρήνας Εργάνης

Βάζοντας τα θεμέλια για μια καινοτόμο και πρωτοποριακή προσπάθεια για τα δεδομένα του Δήμου Βύρωνα, ξεκινήσαμε από τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών χώρων και συνεχίσαμε με την πλήρη ανακαίνιση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, δίνοντας παράλληλα στους αθλούμενους την ευκαιρία για εναλλακτική άσκηση και δημιουργική απασχόληση.

Με βάση την επένδυση αυτή που έγινε στο χώρο του αθλητισμού, αλλά και με γνώμονα τη στήριξη όλων των αθλητικών φορέων του Δήμου Βύρωνα, πραγματοποιήσαμε μια συνεργασία με τις εταιρίες «ΕΥ ΖΗΝ» και «COSΜΟTE” που σκοπό έχει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε το κάθε παιδί να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ικανότητές του και να πορευθεί μέσα από αυτές σε συγκεκριμένο αγώνισμα.

Στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης, της σωματικής διάπλασης και οι διατροφικές συνήθειες, συνιστώσες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής δραστηριότητας.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το κάθε παιδί να μπορεί να επιλέξει το άθλημα που του ταιριάζει, με βάση τα σωματικά του προσόντα, έτσι ώστε να μπορέσει αργότερα να εξελιχθεί και να πρωταγωνιστήσει στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Γνωρίζοντας ότι η πορεία, η εξέλιξη και η ανάπτυξη ενός αθλητή επηρεάζεται από σταθερούς παράγοντες (όπως σωματικά χαρακτηριστικά, διατροφή κ.α.) οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι η οικοδόμηση ενός υγιούς σώματος αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ