Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Αξιολόγησης στους Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα

Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Αξιολόγησης στους Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί της πόλης μας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Αθηνών ξεκινούν την εφαρμογή ενός Προγράμματος Αναπτυξιακής Αξιολόγησης των νηπίων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχολογικής και λογοθεραπευτικής εκτίμησης, το οποίο περιλαμβάνει:
  • Γνωριμία με τα νήπια
  • Συνέντευξη με τους γονείς
  • Αξιολόγηση λόγου και ομιλίας
  • Αξιολόγηση γνωστικών, ψυχοκινητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού ποικίλων δυσκολιών, οι οποίες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στη σωματική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας. Η πρώιμη διάγνωση των αναπτυξιακών αυτών δυσκολιών και η άμεση αντιμετώπισή τους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο νηπιαγωγείο, αλλά και τη μετέπειτα εξέλιξή τους στο σχολείο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται σε πρώτη φάση ατομικό ραντεβού με τους γονείς και στη συνέχεια οι επιστημονικοί συνεργάτες αξιολογούν ατομικά κάθε νήπιο στο χώρο του παιδικού σταθμού.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ενώ τα στοιχεία των συμμετεχόντων παραμένουν απόρρητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να συμπληρώσουν στους Παιδικούς Σταθμούς της πόλης μας.