Ομιλία με θέμα <i>Παιδί, τηλεόραση και υπολογιστές στην προσχολική ηλικία. Ο ρόλος της Οικογένειας</i> από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ομιλία με θέμα Παιδί, τηλεόραση και υπολογιστές στην προσχολική ηλικία. Ο ρόλος της Οικογένειας από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ομιλία με θέμα «Παιδί, τηλεόραση και υπολογιστές στην προσχολική ηλικία. Ο ρόλος της οικογένειας» διοργανώνει η Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα. Το θέμα θα αναπτύξει η ψυχολόγος των Παιδικών Σταθμών Μαριλίνα Μπαδικιάν με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των γονέων σε θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών για τη σωστή χρήση των ψηφιακών μέσων.
 
Στη διάρκεια της ομιλίας οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για βασικά θέματα που σχετίζονται με την έκθεση των παιδιών στα Μ.Μ.Ε και τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και για τον τρόπο που μπορούν να θέσουν από την προσχολική ηλικία τις σωστές βάσεις για την ελεγχόμενη επαφή των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.  
 
Παράλληλα, στην ομιλία θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν:  
 
- στην επίδραση των ψηφιακών μέσων στην ψυχοκοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών
- στις ενδείξεις υπερβολικής χρήσης των Μ.Μ.Ε από τα μικρά παιδιά
- στη γονεϊκή εμπλοκή και τα προληπτικά μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από το διαδίκτυο
 
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στον 4ο Παιδικό Σταθμό (οδός Ταύρου 4), από τις 5.30 έως τις 7 το απόγευμα, στις 25 Ιουνίου για τους γονείς του 1ου, 4ου, 5ου και 6ου Παιδικού Σταθμού, και στις 9 Ιουλίου για τους γονείς του 3ου, 7ου, 8ου,9ου και 10ου Παιδικού Σταθμού.
 
Οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βύρωνα  θα λάβουν σχετική πρόσκληση προκειμένου, εάν το επιθυμούν, να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Η είσοδος είναι ελεύθερη.