Αιμοδοσία στο Δήμο Βύρωνα - Δευτέρα 2 Απριλίου 2007

«Λίγα λεπτά από τη ζωή μας μπορούν να σώσουν μία άλλη ζωή...»

Για μία ακόμη φορά, στο Δήμο Βύρωνα, σε συνεργασία με το Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α –Ε.Ε.Σ- το οποίο και διατηρεί την Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας- διοργανώνουμε αιμοδοσία, τη Δευτέρα 2 Απριλίου, από τις 16.00 έως και τις 19.00 στα Δημοτικά μας Ιατρεία, (Κύπρου 50- 54).

Ας βοηθήσουμε όλοι ώστε να μειωθούν οι ελλείψεις σε αίμα. Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος. Υποψήφιοι δέκτες, είμαστε όλοι.