Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: Επιμόρφωση γονέων σε θέματα πυρασφάλειας και τρόπους αντιμετώπισης σεισμού

Η Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτική συνάντηση, για τους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Βύρωνα τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στις 5.30μ.μ., στο χώρο του Δημαρχείου Βύρωνα.

Η επιμόρφωση θα γίνει από ανώτερο κλιμάκιο του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών και θα αφορά σε θέματα πυρασφάλειας και τρόπους αντιμετώπισης του σεισμού.